Nargile Ruhsatı

Nargile yasağı ve nargile ruhsatı alma hakkında bilgiler

Archive for the tag “Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi”

Nargile Şişelerine Uygulanacak Sağlık Uyarıları

28 Mayıs 2013 tarihinde 28660 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ, nargile şişelerinde yer alacak sağlık uyarılarının şekli, boyutları ve uygulamaları hakkında bilgileri içeriyor. İlk olarak tebliğ ile başlayalım.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:
NARGİLE ŞİŞELERİNİN ÜZERİNE KONULACAK SAĞLIK UYARILARINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak, tabanı hariç nargile şişelerinin üzerine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Devamını oku…

Reklamlar

Nargile Ruhsatı Hakkında Sorular ve Cevapları

SORU: Nargile sunumu/satışı yapabilmek için ruhsat almak zorunda mıyım?
CEVAP: Evet. Yeni çıkarılan yasayla beraber ruhsat alımı zorunlu kılındı.

SORU: Ruhsat hangi ürünleri kapsıyor?
CEVAP: Ruhsat 4 tütün mamülünü kapsıyor. Bunlar nargilelik, tömbeki, harmanlanmış ve aromalı tütün mamülleri. Basında yer alan haberlere göre bitkisel nargile de yasak ve ruhsat kapsamına alınacak. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

SORU: Nargile ruhsatı için aranan şartlar nelerdir?
CEVAP: Ruhsat alınması için 4 şart ortaya konulmuştur:

Devamını oku…

Resmi Gazete’de Nargile Ruhsatı

TEBLİĞ

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:

NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ İÇİLEN İŞYERİNE AİT ALAN/ALANLARA SUNUM UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ İLE BU YERLERİN İŞLETİLMESİNDE UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ; 25/11/2004 tarihli ve 5261 sayılı Kanun ile onaylanan Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve KontrolüHakkında Kanun, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak, nargilelik tütün mamulüiçilen işyerine ait alan/alanlara sunum uygunluk belgesi verilmesi ve bu işyerine ait alan/alanların işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Devamını oku…

Nargile Ruhsatı için TAPDK Kamuoyu Duyurusu

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

KAMUOYU DUYURUSU

01.03.2013

27/01/2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satış ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 19/02/2013 tarih ve 28564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ” kapsamında;

Nargilelik tütün mamulünün, piyasaya arz ambalajını açarak mevzuata uygun şekilde nihai tüketiciye sunumunu yapan işletmelerin Kurumumuzdan “Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi” almaları ve söz konusu belgeyi almak isteyen kişilerin “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satış ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 12 nci maddesinde sayılan belgelerle birlikte Kurumumuz tarafından yetkilendirilen ticaret veya esnaf odalarına başvurmaları gerekmektedir.

Devamını oku…

Nargile Ruhsatı

nargile  yasağı

Hindistan’da doğduğuna inanılan ve uzun zamandır hem Ortadoğu’da hem de Türkiye’de geleneksel bir tütün içme aracı olarak kullanılan nargile hakkındaki yasaklanma iddiaları Türkiye’deki nargileseverlerin aklında soru işaretleri doğurmuş durumda. Hem nargile içenlerin hem de mekan sahiplerinin yeni yasa hakkında aklı karışmış durumda.

Bizler de bu konuda güncel bir blog aracılığıyla hem bu soru işaretlerine cevap vermek hem de akıl karışıklığına bir çözüm bulmak amacındayız. Söz konusu yasa hakkındaki gelişmeleri, nargile yasağı ile ilgili basında çıkan haberleri ve mekanlar için çıkacak olan nargile ruhsatının nasıl alınacağı ile ilgili bilgileri bu platformda sizlerle paylaşacağız.

Hali hazırda nargile servisi yapan mekanlar ve işletmeler hakkındaki incelemeleri Nargile Gurmesi isimli blog’umuzda bulabilirsiniz.

Afiyet olsun… En azından şimdilik:)

Post Navigation